Prva električna centrala

        Prva vodna električna centrala v vasi je nastala od leta 1932 do leta 1933. S skupnim delom in prispevki so jo zgradili vaščani desetih gospodinjstev. Zgradili so vodni kanal, dolg 250 metrov. S kanalom in zapornico so preusmerili vodo iz loškega potoka. Skozi čistilne rešetke je voda padala na turbino, ki je poganjala električni generator. Turbino so plačali s 14 pari volov, kar znaša okoli 4 000 000 SIT. Ta je proizvajal električno energijo moči 4000 voltov. To pa je bilo predvsem odvisno od pretoka vode. Elektriko so rabili za razsvetljavo, v dnevnem času pa za pogon mlina pri Novšakovih, kjer je ta elektrarna tudi delovala. Starejši prebivalci vasi pravijo, da je bila elektrika v tistih časih velika novost. Ostale hiše so dobile elektriko mnogo pozneje.