Click to see thumbs page

Za rečno strugo so vidni ostanki rimske ceste, ki je vodila v smer Sevnica in smer Krško. Vidna sta še dva, še povsem stoječa mosta te ceste in en že na žalost podrt.