Gradnja nove mrliške vežice

        Mrliška vežica naj bi bila končana do spomladi leta 2001. Predračunska vrednost naložbe je okrog 12 milijonov tolarjev vaške skupnosti Log, Lukovec, Radna in Konjsko pa naj bi jo pokrile s sredstvi krajevnega samoprispevka, ki ga plačujejo v boštanski krajevni skupnosti in z lastnim delom. Doslej je bilo opravljenih že več kot 1300 ur. Naložba po tudi pocenjena z domačimi izvajalci, mizarji, elektrikarji in drugimi obrtniki.

 


                                                                    puscica.gif (1172 bytes)Galerija