Kozolci na Logu

    

    Kozolci so pomembna sestavina stavbene dediščine na Slovenskem. `Vas` kozolcev na Logu na ravnici ob Savi je eden izmed redkih lepo ohranjenih strnjenih kompleksov kozolcev ob prometnici pri nas. Med njimi so kozolci različnih tipov. Prevladuje pa tip dvojnega kozolca na kozla ( cvitar ), ki je samostojno stoječ ali pa podaljšan s stegnjencem. Nekaj let nazaj, sta bila zgrajena popolnoma nova kozolca ( Novšakov in Perčev ). Nekateri kozolci so bili kriti s slamo še desetletja po vojni. Slamnato kritino pa je postopoma zamenjal cementni zareznik. To belosivo cementno strešno kritino so nekoč uporabljali enotno. S to dejavnostjo je okoli leta 1925 na Logu začel Metelko, nato pa Jazbec in Selak. H kozolcu sodi še takoimenovani `hlapec` (lesen stolček s kovinskima kavljema) in `podajač` (vile z dvema kradkima rogljema na dolgem `štilu` drogu, ki so ju uporabljali pri prekladanju žita z voza na `štant`).
 
 

 

                                            puscica.gif (1172 bytes)Galerija

 

                                            puscica.gif (1172 bytes)Galerija kozolcev posamezno


.