Cerkev najdenja svetega Križa

    

     Najstarejši del cerkve je ladja, ki sodi še v gotiko. K temu nas navaja delno zazidano okno v južni steni, z značilnim gotskim profilom, in freske na južni zunanji strani, ki sodijo v drugo polovico 15. stoletja. Zvonik je bil prizidan kasneje, navedena pa je letnica 1739.

     Glavni oltar je narejen v preteklem stoletju in predstavlja najdenje sv. Križa. V tronu je Kristus s križem v roki, ob strani pa sta sv. Alojzij in sv. Anton Puščavnik. Oltar spajata z vzdolžnimi stranicami prezbiterija dva lesena slavoloka, na katerih stojita dva angela. Ta dva sta lep primer lepe baročne plastike. Najstarejši je levi stranski oltar. Je lesen in predstavlja lep primer t.i. zlatih oltarjev iz sredine 17. stoletja. Spodnji del krasijo kipi Vnebovzetje Device Marije, sv. Neže in sv. Lucije. Zgoraj v atiki je upodobljeno Marijino kronanje. Na desni strani je kip Marije Pomočnice.

        Cerkev je dolga 15,75 m, široka 5,90 m in visoka 5,97 m. Oba oltarja je leta 1952 restavriral H. Podkrižnik. Prizadevni domačini pa so v letih 1991/92 obnovili celotno cerkev.
 

                                                  puscica.gif (1172 bytes)Galerija

Gradnja nove mrliške vežice